Je doet mee voor het hele gezin

Werkwijze

We beginnen met een voorgesprek met de ouder. Daarna stellen we samen de onderwerpen vast en maken we een opzet voor het interview. Ook bepalen we samen waar we gaan filmen. Het filmen neemt een dagdeel in beslag. Het tijdstip van filmen stellen we in nauw overleg met de ouder vast. 

Van het gefilmde interview maken we een montage, waarbij we het gesprek intact laten. De film wordt op kwalitatief hoog niveau afgewerkt en aangeleverd.

Tijdens het hele proces houden we maximaal rekening met de fysieke en mentale gesteldheid van de ouder zodat de belasting minimaal is.

Het is van het grootste belang dat de film lange tijd in goede staat blijft, zodat het kind later Mijn Levensbericht kan bekijken en beluisteren. Daarvoor hebben we een zeer veilige opslagmethode ontwikkeld waarmee we de kwaliteit en de mogelijkheid om de film te bekijken voor een periode van tien jaar kunnen waarborgen.

Kosten

De kosten voor het maken van een levensbericht zijn vanaf 5.000 Euro, inclusief BTW. Dit is afhankelijk van de vorm van de film. Samen met de ouder stellen we vast welke vorm het meest past. 

We zetten ons in een levensbericht voor iedereen mogelijk te maken.