Je doet mee voor het hele gezin

Werkwijze

We beginnen met een voorgesprek met de ouder. Daarna stellen we samen de onderwerpen vast en maken we een opzet voor het interview. Ook bepalen we samen waar we gaan filmen. Het filmen neemt een dagdeel in beslag. Het tijdstip van filmen stellen we in nauw overleg met de ouder vast. 

Van het gefilmde interview maken we een montage, waarbij we het gesprek zoveel mogelijk intact laten. De film wordt op kwalitatief hoog, professioneel niveau afgewerkt.

Tijdens het hele proces houden we maximaal rekening met de fysieke en mentale gesteldheid van de ouder zodat de belasting minimaal is.

Het is van het grootste belang dat de film lange tijd in goede staat blijft, zodat het kind later Mijn Levensbericht kan bekijken en beluisteren. Daarvoor hebben we een zeer veilige opslagmethode ontwikkeld waarmee we de kwaliteit en de mogelijkheid om de film te bekijken voor een periode van tien jaar kunnen waarborgen. En uiteraard kan de film daarna steeds weer worden gekopieerd, zodat het er voor altijd is. 

Financiering

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het maken van een Levensbericht. Ons streven is er echter op gericht dat de ouder om wie het gaat er niets voor hoeft te betalen.

Om dat te realiseren zetten we crowdfunding in en mocht het opgehaalde bedrag onvoldoende zijn, dan vullen wij het tekort aan vanuit het steunfonds ‘Mijn Levensbericht’.