Mijn Levensbericht helpt ouders en kinderen

Hoe het begon

Ieder jaar verliezen in Nederland duizenden kinderen hun vader of moeder aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Kinderen die op jonge leeftijd, eerder dan gedacht en gewenst, afscheid moeten nemen van hun vader of moeder. Kinderen die gedurende hun hele leven vragen hebben over hun overleden ouder die geen antwoord meer kan geven. Voor die kinderen is ‘Mijn Levensbericht’ bedoeld.

Eerste levensbericht

Gisèla Mallant kwam op het idee van Mijn Levensbericht na een verzoek van Gerard Bisschop die graag wilde dat er een film werd gemaakt over zijn zoon Emiel  en voor zijn twee jonge kinderen, voor later. Emiel had een hersentumor en is daar inmiddels aan overleden. Voor zijn achterblijvende vrouw en kinderen is zijn levensbericht van grote waarde.

De impact van het interview op Emiel was indrukwekkend. Er viel een last van zijn schouder af. Voor zijn gevoel had hij met deze film een belangrijke stap gezet in de nalatenschap voor zijn kinderen. Deze eerste ervaring was aanleiding om over het levensbericht met onder meer professionals uit de zorg te praten. Uit deze gesprekken bleek dat een levensbericht kan helpen bij de rouwverwerking van de kinderen. En dat het ook op latere leeftijd voor hen van grote betekenis kan zijn.

De ervaringen met het eerste levensbericht en de levensberichten die erop volgden hebben geleid tot het oprichten van de stichting Mijn Levensbericht in mei 2018. 

Doel

De Stichting Mijn Levensbericht wil iedere ouder die het einde van zijn of haar leven ziet naderen in staat stellen het eigen levensverhaal te vertellen in de vorm van een diepgaand interview. Op film vastgelegd en zo na te laten aan zijn of haar kinderen. 

Kernactiviteiten

De stichting wil het doel bereiken door drie kernactiviteiten.

1. Het produceren van Mijn Levensbericht in opdracht van de zieke ouder die zijn of haar verhaal na wil na laten aan de kinderen

2. Het bekend maken van de mogelijkheid van Mijn Levensbericht bij het grote publiek en onder andere professionals in de zorg

3. Het ondersteunen van de omgeving van de zieke ouder bij het vinden van voldoende financiële middelen om een levensbericht te maken, bijvoorbeeld door middel van een crowdfunding actie.

Download hier het beleidsplan